Hoe werken wij?

Wij zijn onafhankelijke adviseurs en werken sinds 2008 uitsluitend op declaratiebasis.

Vooraf maken wij een afspraak over de kosten van ons advies zodat u precies weet waar u aan toe bent. U betaalt dus alleen voor ons vakkundige en persoonlijke advies.

Toezichthouders

Voor alle genoemde dienstverlening zijn wij volledig gekwalificeerd. Naast fiscaal juristen kunnen wij u Erkende Hypotheekadviseurs aanbieden en beschikken wij over alle vergunningen in het kader van de Wet Financieel Toezicht, waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houdt. Voor klachten hebben wij ons onderworpen aan het oordeel van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Ons Team

Astrid Arkenbout

Astrid Arkenbout

Directeur

Astrid is mede-eigenaar van de Financiële Adviesgroep Oudheusden. Zij is belast met de dagelijkse leiding van de Adviesgroep en inhoudelijk verantwoordelijk voor de aangifteafdeling.

Karin de Rooij

Karin de Rooij

Specialist Belastingrecht

Karin is als fiscaal juriste verbonden aan de aangifteafdeling van de Financiële Adviesgroep Oudheusden. Zij heeft veel ervaring met belastingen en diverse fiscale terreinen. Zij houdt zich naast de aangiften bezig met bezwaarprocedures, belastingwijzigingen en het optimaliseren van de aangiften.

Frank van Elst

Frank van Elst

Financieel Adviseur

Frank is Erkend Hypotheek Adviseur en mag zich met recht een specialist noemen op het gebied van hypotheken en omliggende financiele voorzieningen, zoals die ter dekking van het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Monique Spijker

Monique Spijker

Administratie & Hypotheken

Naast haar werkzaamheden als Erkend Hypotheek Adviseur zorgt zij voor de administratieve kant van de Adviesgroep.

Pearl Lont

Pearl Lont

Aangifte Specialist

Pearl is medewerker van de aangifteafdeling. Zij houdt zich voornamelijk bezig met fiscale vragen en de aangifte inkomstenbelastingen.

Wim Oudheusden

Wim Oudheusden

Directeur

Wim is fiscaal jurist en Master Financial Planning. Hij stond 35 jaar geleden aan de basis van wat nu de Financiële Adviesgroep Oudheusden is. Wim houdt zich met name bezig met pensioenadvies en financiële planning. Dat is – wat hem betreft – een verzamelterm voor het ondersteunen van zijn cliënten bij het maken van keuzes in hun financiële leven.